Řešení Ecolabu pro intervenci při nemocech dobytka jsou navržena tak, aby pomáhala farmářům realizovat účinná profesionální opatření bio ochrany, která zastaví přenos nemoci a minimalizují křížovou kontaminaci s prostředím farmy.

Ecolab k tomuto účelu farmářům poskytuje komplexní hygienický program včetně pokynů pro identifikaci a eliminaci možných vektorů patogenů. Na základě zkušenosti Ecolabu a vhodných hygienických doporučeních si farmáři mohou navrhnout vlastní program řízení bio ochrany. Minimalizace rizika vystavení zdrojům infekce vyžaduje vynikající zvládání managementu prostředí, dobrou stájovou hygienu a přísnou kontrolu potenciálních nosičů nákazy, jako jsou lidé, dopravní prostředky a zařízení.

Hlavním cílem čištění a dezinfekce je snížit infekční tlak a zabránit patogenům, aby pronikly na farmu. Ecolab nabízí špičková hygienická řešení zahrnující nejmodernější technologie, které řeší individuální požadavky v rámci různých oblastí aplikace.

Back to Top