Čištění na místě (CIP)

Některá zařízení se dají vyčistit pouze na místě – není možné je rozebrat, nicméně pro jejich provoz je nutné pravidelné čištění a sanitace. Takzvané CIP operace jsou tedy základní složkou celkového režimu hygieny v potravinářských závodech a ve výrobě nápojů. Jedná se nejvíce používaný systém automatického čištění. Avšak se vzrůstající cenou vody a energií i stále náročnějšími plány výroby vyvstává nutnost přehodnotit tyto postupy z hlediska efektivity. Stále více zákazníků žádá řešení vedoucí ke snížení spotřeby a minimalizaci času na nutnou odstávku při současné maximalizaci produktivity.

Ecolab má v této oblasti rozsáhlé zkušenosti. Naše nové speciální programy kombinují CIP diagnostiku se špičkovými nástroji optimalizace. Výsledkem jsou nejmodernější CIP operace. Nové a vylepšené chemické postupy přinášejí hmatatelné výhody oproti tradičním detergentům a v mnoha případech představují vyšší standard čištění za kratší dobu s mnohem menší spotřebou energií.

CIP v potravinářství, mlékárenství a výrobě nápojů

Vysoce konkurenční podmínky a stále se zvyšující ceny vody a energií jsou významným činitelem podporujícím optimalizaci CIP procesů v potravinářství, mlékárenství,...

CIP ve farmaceutické výrobě, kosmetice a biotechnologii

Procedury čištění na místě si v současné farmaceutické výrobě získávají stále větší oblibu, stejně tak tomu je ve výrobě potravinových doplňků, kosmetiky a dalších...

Optimalizace CIP

V současnosti se CIP procesy často realizují na základě praktických zkušeností, většinou s velkými bezpečnostními rezervami v čase a použité koncentraci.
Back to Top