Ecolab nabízí široký výběr dezinfekčních produktů pro veškeré typy aplikací, jako je CIP, COP a manuální aplikace, které jsou vhodné pro použití v potravinářství, mlékárenství a zpracování nápojů. Produkty jsou v souladu s národními a mezinárodními předpisy a jsou registrovány u úřadů, jako je např. DEFRA a u mnoha maloobchodních a průmyslových akreditačních systémů.

Dezinfekce povrchů v kontaktu s potravinami je klíčovým krokem ve všech programech industriální hygieny, které spadají pod dobrou hygienickou praxi (GHP), vyžadovanou směrnicemi Rady (EC) č. 852/2004 a 853/2004. Použití a aplikace dezinfekcí upravuje řada specifických norem, jako je např. Směrnice o biocidních produktech (BPR) a mnoho dalších průmyslových předpisů a postupů (např. Směrnice V5 Britského globálního potravinářského konsorcia).

Samotná dezinfekce, finální krok v programu hygieny, závisí na celé řadě proměnných:

  • Efektivita předchozích kroků v programu čištění
  • Metoda a účinnost aplikace produktu
  • Výběr použitého dezinfekčního prostředku
  • Následné činnosti po dezinfekci v závodě, které mohou vést k opětovné kontaminaci
Back to Top