Minimalizace rizika vystavení zdrojům infekce vyžaduje perfektní management prostředí, dobrou stájovou hygienu a přísnou kontrolu potenciálních nosičů, jako jsou lidé, vozidla a vybavení.
Ecolab nabízí celou řadu dezinfekčních prostředků k zabránění přenosu nemoci a minimalizaci křížové kontaminace v zemědělském prostředí.

Samotná dezinfekce, finální krok v programu hygieny, závisí na celé řadě proměnných:

  • Efektivita předchozích kroků v programu čištění
  • Metoda a účinnost aplikace produktu
  • Výběr použitého dezinfekčního prostředku
  • Následné činnosti po dezinfekci v závodě, které mohou vést k opětovné kontaminaci
Back to Top