Hygiena personálu a pracovního prostředí

V potravinářském a nápojovém průmyslu je potravinová bezpečnost na prvním místě. Potravinová bezpečnost představuje vrchol kombinovaných hygienických zásahů, vždy prováděných profesionálně a systematicky. V potravinové bezpečnosti neexistují kompromisy.

Účinný management hygieny personálu je klíčovým komponentem potravinové bezpečnosti. Vzhledem k tomu, že objem fyzických interakcí je velmi vysoký, jedná se pravděpodobně o nejkritičtější body hygienické intervence ve výrobním prostředí. Přenos patogenů z lidského nosiče je pravděpodobnější než jiná forma křížové kontaminace.

Naše produktová řada zahrnuje funkční a účinné hygienické žlaby, které kombinují mytí rukou, dezinfekci a čištění obuvi s mechanismem kontroly vstupu. Nabízíme doplnění nástěnnými dávkovači, které umožňují ekonomické a přesné dávkování celé řady mycích prostředků na ruce, dezinfekce rukou a dalších produktů péče o ruce, a splňují tak požadavky různých výrobních prostředí.

Program podnikové hygieny Ecolabu je zaměřen na dosažení nejvyšších možných standardů potravinové bezpečnosti. Analyzujeme, konzultujeme, předvádíme a dodáváme. Naše programy navrhují profesionálové pro profesionály tak, aby pokrývaly nejširší škálu průmyslových aplikací. S Ecolabem jako partnerem budete mít přístup ke kombinacím ověřených technologií, aplikované chemii a špičkové odbornosti, vyvíjeným a vytvářeným speciálně pro průmysl výroby potravin a nápojů.

Back to Top