Hygiena podmínek plnění – naprostá nezbytnost pro moderní výrobu nápojů

Zákazníci v současnosti preferují čerstvé nápoje bez konzervace. Kromě toho jsou stále zvědavější a rádi objevují nové chutě.

Nové nápoje, často nesycené a křehké ve složení, jsou obecně náročnější na mikrobiologickou ochranu, a to jak při výrobě tak v procesu plnění. Aseptické plnění a balení a hygienické plnění na konvenčních linkách je nyní supermoderním technologickým uměním. Oba procesy probíhají za studena bez dodatečné tepelné úpravy. Linky, které plní za těchto podmínek, musí splňovat specifické a značně zpřísněné hygienické podmínky.

Tyto plnící linky musejí pracovat se správným vybavením, protože jen s ním mohou zaručit hygienické prostředí plnění. Zkušenost z praxe ukazuje, že toto není jediný požadavek. Možná ještě důležitější je správný protokol pro udržování linek v čistotě a správný hygienický program pro čištění a dezinfekci. Materiálová kompatibilita, účinná likvidace nežádoucích organismů a minimální rekontaminace jsou aspekty, které je nutno zohlednit při optimalizaci hygieny plnění.

Ecolab disponuje zkušeností, portfoliem a profesionálními nástroji optimalizace, takže vám může pomoci udržet vaši linku v kondici pro plnění moderních nápojů.

Back to Top