Požadavky na výrobu, zvyšování provozní efektivity a nezbytnost minimalizovat čas odstávek vyvolávají nutnost častých kontrol provozu mezi jednotlivými šaržemi nebo výrobními periodami. V tomto prostředí je dobrý management hygieny nezbytným předpokladem k tomu, aby procesy čištění a všechny ostatní faktory přispívaly ke stabilnímu a efektivnímu zajištění bezpečnosti potravin.

I viditelně čisté povrchy mohou být překvapivě silně kontaminovány zbytkovým znečištěním. Přítomnost alergenů nebo zbytků potravin, které způsobují rychlý rozvoj mikrobů, může závažně ovlivnit kvalitu a integritu hotového výrobku, stejně jako bezpečnost zdraví spotřebitele.

Řešení monitoringu hygieny firmy Ecolab zvyšují potravinovou bezpečnost jako součást celkové strategie ochrany značky, poskytují okamžitou odezvu a monitoring pro programy kvality a kritických bodů (HACCP). Ecolab zajišťuje rychlý monitoring hygieny dostupný všem zpracovatelům bez ohledu na jejich velikost, možnosti nebo technické zázemí.

Back to Top