Nároky na výrobu, provozní efektivitu a potřeba minimalizovat nutné odstávky předpokládají časté revize otevřených zpracujících linek mezi výrobními periodami. Problémy s poskytováním stabilní hygieny spolu s určením času a zdrojů vedou k nutnosti optimalizace procesu čištění. Výběr správného čisticího prostředku podle typu a úrovně znečištění spolu s pečlivým zvážením materiálu a designu zpracující linky je zásadní. Unikátní požadavky na jednotlivé linky se liší, složité nečistoty vyžadují k dosažení potřebných výsledků specializované znalosti.

Portfolio pěnových prostředků firmy Ecolab tyto náročné požadavky splňuje. Zahrnuje tři produktové řady výrobků s různou konzistencí pěny a času setrvání. Pěnové prostředky zajišťují stabilně čisté a dezinfikované povrchy pro bezpečnou výrobu potravin s optimalizovanými a účinnými procesy, které šetří čas, energie a peníze.

Individuální programy Ecolab zaručují, že z vašich produktů získáte maximum výhod. Se znalostí problematiky čištění otevřených povrchů, chápání procesů a komplexní sérií produktů a systémů vám naši zkušení specialisté navrhnou řešení pro vaše specifické požadavky.

Back to Top