Nové standardy určující budoucnost odvětví profesionálních prádelen

Co je systém PERformance®?

PERformance je systém, který sestává z řady různých modulů. Společnost Ecolab vyvinula celkovou koncepci, která při uplatnění ve vaší prádelně vytvoří předpoklady pro maximální výkonnost vašeho podniku spojenou s nejvyššími dosažitelnými úsporami.

Jednou z klíčových součástí koncepce, na které je systém PERformance založen, je vysoce koncentrovaný produkt Ozonit® PERformance. Jedná se o naprosto ojedinělý bělicí a dezinfekční prostředek, jehož základní složkou je kyselina peroctová. Jelikož je však optimalizace skladby chemikálií používaných v rámci technologického postupu praní pouze jednou částí celkového řešení, zahrnuje nabídka společnosti Ecolab tři různé moduly. 

 

PERformance BASIS

Kombinace nízkoteplotních postupů a vysoce koncentrovaných produktů významně snižuje celkové provozní náklady prádelny, jejímuž provozovateli umožňuje dosažení vynikajících výsledků

  • Nízkoteplotní postup

         - Nemocniční prádlo při teplotě 60°C

         - Hotelové prádlo při teplotě od 50°C

  • Vysoce koncentrované produkty
  • Vynikající úroveň ochrany textilu

Základem koncepce systému PERformance je přitom inovovaný postup praní využívající naprosto ojedinělý bělicí a dezinfekční prostředek Ozonit PERformance.

PERformance PLUS

Účinná regenerace vody a energie

Systém PERformance PLUS je kombinací pokrokového systému PERformance BASIS s vysoce účinnými integrovanými systémy pro regeneraci vody a energie. Například: systém Aquavent – jeden z nástrojů pro regeneraci energie vyvinutých společností Ecolab – využívá odpadní teplo odváděné od žehličů. Čerstvá voda, která se v tomto systému ohřívá, se pak přivádí do pracích strojů.

PERformance ULTIMATE

Tento systém je výsledkem více než 20 let shromažďování zkušeností v oblasti řešení zaměřených na snižování spotřeby vody a energie. V kombinaci s vysoce účinnými chemikáliemi umožňuje dosažení maximální efektivity postupů praní a sušení.

Vaše prádelna bude připravena na budoucnost.

PPERformance ULTIMATE – koncepce nízkoenergetické prádelny, která nevyužívá páru. Pára je v prádelnách dosud nejdůležitějším zdrojem energie. Vzhledem ke ztrátám energie vyzařováním a tvorbě dále nevyužívaného kondenzátu nelze dosáhnout dokonalého využití výkonu kotlů. Ceny energie se však neustále zvyšují. Nezbytným úkolem prádelen se tak stala minimalizace jejich nákladů spojených se spotřebou energie. Postup praní, který není založen na využívání páry, má řadu výhod:

  • NoNení třeba investovat do pořízení kotle a výstavby kotelny
  • No Není třeba provádět údržbu kotle a odlučovačů kondenzátu
  • No Není třeba upravovat vodu přiváděnou do kotle
  • No Není třeba zřizovat potrubí pro vedení páry a kondenzátu
  • No Odpadají problémy s kvalitou páry (obsah železa)
  • NoNedochází ke ztrátám energie následkem vyzařování, vzniku páru z přehřátého kondenzátu, potřeby odkalování a tvorby horkých plynů

PERformance SMART

Zatímco uvedené tři moduly systému PERformance jsou určeny pro kontinuální prací linky, modul PERformance SMART je určen pro konvenční prací stroje. Také pro tyto stroje nabízí společnost Ecolab koncepci, která zvyšuje efektivitu jejich provozu: modul PERformance SMART.

Kontaktujte nás, chcete-li si sjednat schůzku se svým odborným prádelenským poradcem.

Back to Top