Aby zákazníkům pomohla v jejich úsilí o vyhovění stále se zvyšujícím nárokům, kterým odvětví komerčních prádelen čelí, zaměřuje divize Textile Care své zdroje v oblastech výzkumu a vývoje výlučně nato, aby těmto svým zákazníkům dokázala poskytnout konkurenční výhodu.

Vývoj chemických produktů pro prádelny představuje složitou problematiku, která musí brát v úvahu skladbu tkaniny, charakteristiky odstraňovaných nečistot, klasifikaci prádla, prací schopnost produktů a vlastnosti používané vody. Divize Textile Care poskytuje odborné poradenské služby, které zákazníkům pomáhají získat kontrolu nad celkovými provozními náklady díky optimálnímu využití produktů – takzvaných pracích systémů.

Kontaktujte nás, chcete-li si sjednat schůzku se svým odborným prádelenským poradcem.

Back to Top