Voda je nezbytná pro existenci všech známých forem života. 97% všech vodních zdrojů na zemi tvoří slaná voda. Pouze 3% připadají na sladkou vodu, které je na světě stále větší nedostatek.

Společnost Ecolab si je vědoma problémů, které bude průmysl muset v této souvislosti řešit, a nabízí svým zákazníkům nové systémy a inovovaná řešení, která jim umožňují co nejúčinněji minimalizovat spotřebu vody a energie.

Voda, pára a energie představují hlavní nákladové položky prádelny. Snížení jejich spotřeby znamená dosažení úspory již od prvního okamžiku.

 

 Kontaktujte nás, chcete-li si sjednat schůzku se svým odborným prádelenským poradcem.

Back to Top