Greaselift

Odmašťovací přípravek Greaselift je jediný nežíravý čistič trub a grilů, se kterým lze dosáhnout vynikajících výsledků bez nutnosti používání osobních ochranných pomůcek.

Na účinnosti záleží

 • Stejně účinný jako žíravé čističe trub
 • Rychle proniká do mastnoty
 • Denní a hloubkové čištění trub, grilů, digestoří
 • Nepoškozuje hliník
 • Snadné použití

Na bezpečnosti záleží

 • Pozitivně podporuje bezpečnější pracovní prostředí
 • Bez nutnosti používání osobních ochranných pomůcek
 • Odstraňuje rizika obvykle spojovaná s agresivními čističi grilů a trub
 • Bez škodlivých výparů, bezpečný pro ostatní pracující v blízkosti

Na udržitelnosti záleží

 • Biologicky rozložitelný koncentrát
 • Dávkování do opakovaně použitelných rozprašovacích lahví pomáhá výrazně snížit množství obalového odpadu

 

60% žádostí o náhradu škody vzniklé z pracovního úrazu během let 2010 a 2011 souviselo s podrážděním kůže.

17% z výše uvedených žádostí souviselo s problémy dýchacích cest.*

 

Podívejte se na video o odmašťovacím přípravku Greaselift >>

------------

* Berufsgenossenschaft fur Nahrungsmittel und Gastgewerbe, 2013

 • Features & Benefits
 • Product Size/Product Number

Features & Benefits

 • Nežíravý
 • Nepoškozuje hliník
 • Nejsou zapotřebí žádné osobní ochranné prostředky
 • Biologicky rozložitelný koncentrát

Product Size/Product Number

  PIC Code Packing type Packing Size
Back to Top