bottles on a conveyor

Lubrikace dopravníků

V moderním závodě je efektivita provozu naprosto zásadní. Celková efektivita provozu závisí na maximálním výkonu každé z linek s minimálním přerušením. Faktory, určující úspěch nebo neúspěch linky, jsou kvalita a vlastnosti mazání. Pro výběr vhodného lubrikantu je potřeba zohlednit celou řadu proměnných, mimo jiné také velikost a materiál obalu, materiál pohonů a typ baleného výrobku.

Ecolab poskytuje celou řadu produktů na bázi mýdla a syntetických látek pro vodní lubrikaci, stejně jako suché lubrikanty. Naše řešení jsou navržena tak, aby splňovala požadavky oboru v situaci zvyšující se diverzifikace. Součástí nabídky jsou také inovativní monitorovací a dávkovací systémy.

Jako partner první volby Ecolab spolupracuje s předními celosvětovými výrobci zařízení a podílí se na vývoji nových a inovativních řešení pro systémy lubrikace.

Back to Top