Management hygieny

Shoda, povinná péče, zjistitelnost a prověřovací záznam jsou klíčovými slovy pro každého moderního výrobce. Jde o to, jak účinně a efektivně splnit všechny kvalitativní, certifikační a prověřovací povinnosti a současně prosperovat.

Všechny hygienické režimy je nutno pravidelně prověřovat, aby byla zajištěna shoda s dokumentovanými postupy, legislativou a průmyslovými vzory postupů. Vedle bezkonkurenční zkušenosti s realizací vysoce účinných řešení v čištění, dezinfekci a službách může Ecolab poskytnout také podporu komplexními softwarovými systémy a pomoci tak s identifikací odchylek od správné hygienické praxe, plněním norem a zvyšováním provozní efektivity, bezpečnosti a kvality.

Efektivní používání hygienických produktů a aplikačních zařízení vyžaduje odpovídající školení zaměstnanců v postupech a technikách. Ecolab může váš hygienický personál podpořit účinnými školícími programy, poskytovanými kvalifikovanými a akreditovanými školiteli.

Naše nabídka zahrnuje:

Audixx – komplexní servisní nástroj nabízející na míru šitou analýzu stávající úrovně hygieny a návrhů činností pro průmysl výroby potravin a nápojů.

EcoChexx.Net – webový balíček software zvyšující bezpečnost produktu prostřednictvím optimálního managementu kvality a hygieny.

PlanChexx.Net – unikátní software pro všechny potřeby čistících procedur.

Back to Top