Audixx

Audixx je komplexní servisní nástroj, který poskytuje velmi podrobný a užitečný vhled do operací výroby potravin a nápojů, identifikuje odchylky a mezery v praktikách dobré hygieny a zavádí plán první úrovně pro nápravnou akci.

S použitím mobilní technologie Audixx od Ecolabu můžete ve vašem závodě provést průzkum. Výsledky z Audixxu poskytují základní data k vyhodnocení současné situace a zároveň vám umožňují sestavit klíčové indikátory výkonu tak, abyste mohli řídit a sledovat stabilní zlepšování hygieny personálu a celého závodu. Finální zpráva vám ukáže pozici vašeho závodu v rámci odpovídajícího sektoru průmyslu a případně v rámci skupiny. Software je zároveň možno využít jako nástroj sebehodnocení pro odpovídající hygienické sekce různých norem bezpečnosti potravin (IFS nebo BRC).

Ecolab, jako váš spolehlivý partner, může samozřejmě provést i celý průzkum, stejně jako sledovat soustavné a měřitelné zlepšování úrovně vaší hygieny a standardů výkonu.

Naše služby zahrnují:

• Na míru šitou analýzu individuální úrovně kvality hygieny vašeho závodu
• Identifikaci mezer v hygieně a souhrn analýz
• Hygienická řešení pro zlepšení úrovně kvality a výkonu

www.audixx.net

Back to Top