EcoChexx.Net

S EcoChexx.Net nabízí Ecolab inovativní balíček software pro zvyšování bezpečnosti produktu prostřednictvím pokročilého řízení kvality a hygieny. Systém zlepšuje plnění standardů kvality a tím zvyšuje provozní výkonnost, kvalitu a bezpečnost.

Interaktivní balíček webového software účinně a efektivně organizuje a dokumentuje činnosti a hygienické úkony v prostředí potravinářského závodu. Jakékoli procesní úkony lze plánovat, určovat, odepisovat, hodnotit a dokumentovat. Těžkopádné papírové systémy řízení kvality jsou nahrazeny automatickým zpracováním dat, což umožňuje dosažení vyšší úrovně přesnosti a reálných informací jediným stiskem tlačítka.

Manažerům systém poskytuje nejvyšší stupeň transparentnosti, znalosti a kontroly. Zaměstnanci na všech organizačních úrovních získávají nezbytné školení a mají k dispozici potřebné informace, rozvrhy a postupy. 

  • Plně v souladu se všemi požadavky standardních systému kvality k    optimalizaci managementu kvality a HCCP
  • Automatický prověřovací záznam dokumentující všechny činnosti s přístupem k veškerým informacím o kvalitě prostřednictvím jediného systému
  • Zvýšení provozní efektivity

www.ecochexx.net

Back to Top