Membrány se ve farmaceutickém průmyslu používají v aplikacích jako je koncentrace antibiotik, proteinů, farmaceutických meziproduktů a peptidů ve vodných roztocích, které mohou obsahovat organická ředidla jako je metanol, etanol, aceton a další.

Pouze optimálně nastavený čisticí režim vede k udržitelné výrobě, snižování nákladů a zvyšování bezpečnosti výroby.

Back to Top