Vedle průmyslu potravin a nápojů navrhuje Ecolab řešení pro čištění membrán také v řadě dalších doplňkových aplikací, jako je úprava odpadní vody, čištění podzemní vody, odsolování mořské vody nebo vody v kotlích. Kontaminanty na membránách mohou být organické nebo anorganické nečistoty, proteiny, biofirmy, tuky, oleje, mastnota nebo těžké kovy.

Back to Top