Úprava vody

Voda je jedním z nejvýznamnějších a nejcennějších přírodních zdrojů v potravinářství a výrobě nápojů. Je to základní surovina, pomáhá při výrobě a je naprosto nepostradatelná. Její vlastnosti ovlivňují kvalitu finálního výrobku, výkonnost linky a také bezpečnost produktu. Kvalita vody tedy přímo ovlivňuje hodnotu značky.

Ecolab si uvědomuje, že voda není jen kritický faktor v efektivitě výroby, ale také stále vzácnější přírodní zdroj, a proto využívá svých rozsáhlých znalostí z řady odvětví pro vývoj komplexní řady podpůrných programů, které se zaměřují na kvalitu a snižování nákladů. To nám umožňuje poskytovat prvotřídní režimy čištění a sanitace spolu s individuálními programy na bázi vody.
Naše řešení pro úpravu vody kombinují individuální chemii s vybavením a přidanou hodnotou služeb tak, abychom vždy splňovali specifické požadavky našich zákazníků.

Back to Top