farmer with his cows

Prevence mastitidy

Mastitida je rozšířenou nemocí, která způsobuje zánět vemene, v důsledku čehož klesá výnos, kvalita a cena mléka. Mastitida stojí každý rok farmáře na celém světě miliardy eur. Optimální hygiena vemene a hygiena stájového prostředí je nejefektivnější cestou prevence mastitidy. Jako světová jednička ve veterinární hygieně se Ecolab zaměřuje na vývoj inovací v této oblasti a nabízí komplexní program prevence mastitidy.

Primárním cílem moderního chovu dobytka je maximalizace vztahu mezi zdravím zvířat, optimální produktivitou a bezpečností potravin. Dnešní chovatelé jsou konfrontováni se stále se zvyšujícími nároky a omezeními, vyplývajícími z předpisů ohledně bezpečnosti potravin a blaha zvířat. To s sebou nese zvyšování nákladů, zejména na krmivo a veterinární péči. Dobré zemědělské praktiky prosazují preventivní veterinární hygienu jako prostředek posílení ekonomické a environmentální udržitelnosti moderních farem.

Ecolab nabízí špičková řešení pro veterinární hygienu, která se zaměřují na zdraví i blaho zvířat a potravinovou bezpečnost efektivním, účinným a ekonomickým způsobem.

Prevence chromosti

Chromost, způsobená onemocněním paznehtů, postihuje většinu stád mléčného skotu a má ničivý dopad na blaho zvířat, plodnost, výnos a náklady na veterinární léčbu. Chromost je jedním ze tří hlavních faktoru nedobrovolného nebo předčasného vyřazování dojnic. Léčba je často zdlouhavá, složitá a nákladná. Stejně jako u mastitidy je prevence jednoznačně lepší a ekonomičtější než léčba. Právě z těchto důvodů Ecolab vyvinul unikátní moderní řešení, která jsou uživatelsky přívětivá a zároveň šetrná k přírodě.

Péče o kopyto a pazneht

Chromost provází celou řadu onemocnění a stavů, které znemožňují zvířeti normálně chodit. Spolu s mastitidou je chromost považována za nejvýznamnější produkční onemocnění...

Péče o vemeno

Prevence mastitidy a udržování struků v dobré kondici je jedním z nejúčinnějších způsobů jak zlepšit výnosy mléka a zisk mléčných farem. Péče o struky s profesionálními...
Back to Top