5.5. se slavil Světový den hygieny rukou

Hygiena rukou je v dnešní době často skloňované téma nejen pro pracovníky ve zdravotnictví, ale pro všechny občany. Správnou hygienou rukou chráníme sebe i druhé.

Letos Světová zdravotnická organizace věnovala uznání v rámci kampaně „SAVE LIVES Clean your hands“ zdravotním sestrám a porodním asistentkám za jejich kritickou roli v boji proti nozokomiálním infekcím.

Den 5.5. připomíná „5 základních situací“, které by měl každý zdravotník znát a měl by si podle nich dezinfikovat ruce. Chrání tím pacienta i sebe. 

 

 Back to Top