DEN HYGIENY RUKOU 2019

V letošním roce proběhl dne 4.4.2019 v hotelu Aquapalace v Čestlicích pátý ročník konference Den hygieny rukou. Po Varšavě, Budapešti, Lublani a Bukurešti byla událost uspořádaná v Praze. Záštitu nad konferencí přejímali: za Ministerstvo zdravotnictví ČR Hlavní hygienik, Mgr. Eva Gottvaldová, Česká společnost nemocniční epidemiologie a hygieny ČLS JEP a Národní pracovní skupina pro hygienu rukou.V letošním roce proběhl dne 4.4.2019 v hotelu Aquapalace v Čestlicích pátý ročník konference Den hygieny rukou. Po Varšavě, Budapešti, Lublani a Bukurešti byla událost uspořádaná v Praze. Záštitu nad konferencí přejímali: za Ministerstvo zdravotnictví ČR Hlavní hygienik, Mgr. Eva Gottvaldová, Česká společnost nemocniční epidemiologie a hygieny ČLS JEP a Národní pracovní skupina pro hygienu rukou.

Tato konference byla skvělou příležitostí vyslechnout si nejnovější poznatky a postřehy z hygieny nemocničního prostředí, především hygieny rukou, přednesené našimi a zahraničními čelními odborníky v oboru.

Svojí účast přislíbil jako speciální host a přednášející prof. Pittet ze Ženevy, který se však z osobních důvodu nemohl zúčastnit a pověřil účastí Dr. Ermiru Tartari ze Ženevy. Dr. Ermira Tartari úzce spolupracuje s prof. Pittetem a pana profesora při jeho přednášce zastoupila.

Svojí přednáškou s názvem Semmelweiss – zachránce žen zahájil konferenci prof. Bencko. Dále vystoupila Dr. Tartari s přednáškami Podpora hygieny rukou: celosvětové perspektivy a Zapojení do kampaně 5. května 2019. Tato kampaň má za cíl, aby se lidé  společně spojili  a podpořili zlepšení hygieny rukou v globálním měřítku. Koná se každý rok a každý rok na jiné téma, letos BEZPEČÍ PRO VŠECHNY.

Po první přestávce vystoupila národní prezentace ČR. MUDr. Hedlová, MUDr. Šípová a MUDr. Hobzová. Mezinárodními hosty a přednášejícími byli doc. Štefkovičová, MVDr. Skalová ze Slovenska a Dr. Grzesiowski z Polska.Samotná konference byla zakončená společnou fotkou podporující práve kampaň 5. května 2019.Back to Top