Společnost ECOLAB se připojila k výzvě Iniciativy U.N. Global Compact udržet růst globálního oteplování pod hranicí 1.5⁰C

Cílem společnosti je snížit emise o 50% do roku 2030 a na nulovou hodnotu do roku 2050.

Společnost Ecolab, globální leader v oblasti hygieny, úpravy vody a úspoře energií oznámila, že své obchodní podníkání přizpůsobí a bude v budoucnu směřovat k naplnění cílů ve snížení globálního oteplování pod hranicí 1,5⁰C. Společnost bude nadále snižovat emise uhlíku na polovinu do roku 2030 a na nulovou hodnotu do roku 2050. Ecolab se tak v rámci iniciativy zavázal podílet se na plánu udržení globálního oteplování pod hranicí 1,5 stupně Celsia. Jedná se o limit, který je nezbytný dodržet, aby se zabránilo těm nejhorším důsledkům, ke kterým dochází v souvislosti se změnami klimatu.

“Změny klimatu vyžadují okamžité kroky, nezbytné pro zmírnění dopadů těchto změn,” říká CEO společnosti Ecolab, Douglas M. Baker, Jr. “Zatím nevíme, jak dosáhnout nulových emisí uhlíku. Cílem nadnárodních společností je sjednotit své kroky v podnikání a dát tak další podněty v oblasti pro ochranu klimatu. Proto se společnost Ecolab zavázala k iniciativě o 1.5°C.”

Naplnění tohoto závazku, Ecolab učiní těmito kroky:  

 • 100% využití obnovitelných zdrojů energie ve všech svých provozech. V roce 2018 společnost podepsala smlouvu o virtuálním nákupu energií, která 100% pokryje potřeby Ecolabu v Severní Americe. V současné době využívá Ecolab  99.4% elektrické energie z obnovitelných zdrojů.

• Rozšířit projekty týkající se úspory energií ve všech provozech i kancelářích společnosti Ecolab po celém světě

• Elektrifikace vozového parku společnosti

• Kooperace s obchodními partnery v oblasti logistiky na ambiciózních cílech v oblasti klimatu.

Kromě výše uvedených cílů se Ecolab dále snaží v rámci svých provozů pomáhat společnostem být více odolnými vůči dopadům změn klimatu. Nedostatek vody se postupně zvyšuje se změnou klimatu. V roce 2018 Ecolab pomohl svým zákazníkům ušetřit 188 milionů galonů vody. Využití vodních zdrojů však vyžaduje značné množství energie, zmíněné úspory vody již pomohly ušetřit 19 bilionů BTU a 1,1 milionů tun emisí skleníkových plynů.

V debatě o klimatu musí být rovněž zahrnuta i voda, pokud by světová ekonomika dokázala ziskově hospodařit s vodou, budeme o krok napřed v boji proti globálnímu oteplování a snížení uhlíkových emisí, sdělil Emilio Tenuta, VP pro udržitelný rozvoj ve společnosti.

Organizace IPCC – Mezivládní panel pro změny klimatu, ve své zprávě z roku 2018 uvedla, že zvýšení teploty v rámci globálního oteplování o 2 stupně Celsia již není považováno za bezpečné. Abychom předešly těm nejhorším důsledkům změny klimatu, nesmí globální oteplení přesáhnou hranici 1,5 °C.

Iniciativa U.N. Global Compact, dobrovolná platforma, která sdružuje 9 500 společností spolupracujících na udržitelných formách podnikání, představila v roce 2019 výzvu „Business Ambition for 1.5⁰C“, aby podpořila společnosti dosáhnout snížení hranice globálního oteplování. K datu 4.12. 2019 podpořilo včetně Ekolabu tuto iniciativu již 140 firem.  Back to Top