28. duben - Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví

Společnost Ecolab si dnes připomíná 28. duben - Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Společnost klade maximální důraz na bezpečnost a ochranu zdraví svých zaměstnanců a zákazníků.

Cílem společnosti je zajištění maximální bezpečnosti bez nehod. Našim zaměstnancům poskytujeme pravidelná profesionální školení, která jim umožní včas rozpoznat možná rizika. Ecolab podporuje u zaměstnanců rozhodnutí nepokračovat v práci a upozornit na daná rizika, pokud nejsou splněny podmínky bezpečnosti v práci a ochrany zdraví.Back to Top