Zpráva od evropského regionálního ředitele

Naši spolupracovníci působí v terénu ve více než milionu provozovnách našich zákazníků po celém světě a pracují tam na zajištění a ochraně toho nejzásadnějšího: čisté vody, bezpečných potravin, dostatku energie a zdravého životního prostředí. Situaci svých zákazníků a jejich problémy znají z první ruky a potřebná řešení dodávají s pohotovostí a duchapřítomností.

Zákazníkům pomáháme pracovat efektivněji, v regionech s nedostatkem zdrojů podporujeme zodpovědné rozšiřování jejich provozů a pomáháme jim v adaptaci na měnící se podmínky a očekávání. Náš model činnosti kombinuje technologii a informace se servisem a školeními přímo u zákazníků, aby dosahovali trvalého zlepšování. Protože jsme zákazníkům tak nablízku, jejich provozy známe opravdu důvěrně a jsme schopni do své výzkumné a vývojové práce vnášet zasvěcený vhled.  

Pro náš přístup je zcela zásadní vědomí, že skutečná a trvalá změna se výrazně zrychlí, jestliže se vzájemně propojí ekonomický, ekologický a společenský přínos. A tak tomu je už od začátku před více než 90 lety. Dnes, kdy existuje mnohem větší tlak na přírodní zdroje a vyšší nároky na udržitelnost produkce, je čím dál důležitější naše schopnost zákazníkům pomáhat dělat s méně prostředky víc. Pracujeme v nejnáročnějším prostředí celosvětově rostoucích obchodních, ekologických a společenských požadavků. Působit na takovém místě je opravdu vzrušující.  

V Evropě je našich 8 300 spolupracovníků podporováno 230 vědci pracujícími v pěti výzkumných střediscích. Jsme držiteli více než 440 evropských patentů a každoročně představujeme celou škálu nových řešení, která našim zákazníkům pomáhají snižovat náklady, zvyšovat efektivitu, minimalizovat čerpání přírodních zdrojů a zvyšovat bezpečnost jak osob, tak životního prostředí. To aplikujeme při získávání zdrojů, výrobě, dopravě, dodávkách, aplikaci i likvidaci našich materiálů.    

I když největší důraz bude u nás vždy kladen na práci u zákazníků, výše uvedené zásady uplatňujeme i uvnitř firmy. Jak Ecolab roste a stává se čím dál víc globální firmou, spolu s tím se čím dál víc soustředíme na minimalizaci vlivu našich provozoven na životní prostředí a na zvyšování úrovně bezpečnosti. 

Zjišťujeme, že naše firma přitahuje talentované lidi, kteří chtějí ve světě opravdu něco změnit. Láká je k nám naše poslání, zapálení spolupracovníci a naše jedinečná schopnost pomáhat řešit komplexní globální problémy. Víme, že zákazníci na nás spoléhají, že jim pomůžeme uspět, růst a dosáhnout jejich vlastních ambiciózních cílů v oblasti udržitelnosti. Jsme hrdí na to, co naši pracovníci ve spolupráci se zákazníky každý den dělají pro to, aby byl svět čistší, bezpečnější a zdravější.

S pozdravem,

Darrell Brown

EVP & President Europe

květen 2015

Back to Top