Kultura

Kdykoli se setkáte se společností Ecolab, bude to znamenat i setkání s její podnikovou kulturou. Naše podniková kultura představuje hmatatelnou sílu, která překračuje geografické hranice i jazykové rozdíly a prostupuje vším, co jako společnost děláme.

Iniciativní přístup zaměstnanců
Srdcem i duší společnosti Ecolab jsou její zaměstnanci. S dychtivostí po dosažení úspěchů a zanícením pro plnění stanovených cílů se nebojíme vstupovat do neznáma, odvážně přijímáme rizika a důvěřujeme ve svoji vlastní schopnost odvádět nejlepší výsledky. Jsme nedočkaví a ctižádostiví. Jsme houževnatí a vytrvalí a překážky, které nám stojí v cestě, zdoláváme s pevnou vůlí a rozhodností. Především však nacházíme potěšení ve své práci pro společnost i zákazníky.

Hrdost 
Výjimečná úroveň služeb, výjimečné produkty. Těší nás, že vše, co nabízíme, představuje nejvyšší kvalitu. Bez ohledu na to, jak velký je projekt nebo jak malý je požadavek, vždy usilujeme o to, aby naše reakce byla rychlá a dosažený výsledek byl dokonalý. Společnosti, ve které pracujeme, si vážíme a reprezentujeme ji se ctí.

Odhodlání
Při hledání a rozvíjení možností k získání konkurenční výhody jsme ctižádostivý a agresivní, motivovaní a odhodlaní, nadšení a energičtí. Nadšeně přijímáme nové výzvy, které považujeme za cestu k dalším úspěchům. Jsme opravdový tým, který ve vzájemné spolupráci usiluje o dosažení spokojenosti zákazníků, překonávání dřívějších výsledků a hledání cest k ještě větším úspěchům.

Přijatý závazek
Stejně, jako je to tomu v rodině, nás k sobě vzájemně váže nevyslovený závazek založený na našem přesvědčení. Oceňujeme angažovanost a považujeme za svoji povinnost pomáhat si sobě navzájem i podporovat naše zákazníky. V našem žebříčku hodnot zaujímá oddanost jedno z nejvyšších míst. Spoléháme jeden na druhého a jsme věrni našemu společnému cíli.

Zanícení
Naší společnosti bezvýhradně věříme; její cíle a záměry jsou základem našeho poslání. Nadšeně je bereme za své a neúnavně usilujeme o jejich splnění. Ještě důležitější je to, že si navzájem opravdu důvěřujeme, staráme se jeden o druhého a vzájemně se chráníme a podporujeme.

Morální zásadovost
Profesionalita. Spolehlivost. Důvěryhodnost. Poctivost. Morální zásadovost, která je součástí naší podnikové kultury, je naším rozhodujícím jměním, a proto považujeme její prosazování v celém světě za svoji samozřejmou povinnost. Stanovujeme vysoké standardy, které dodržujeme tím, že si při naší obchodní činnosti počínáme čestně a chováme se eticky. Sdílíme společná očekávání a usilujeme o vytváření a udržování pracovišť založených na společných hodnotách, vzájemné důvěře a dobré vůli.

Back to Top