Ecolab s.r.o.
Voctarova 2449/5
180 00 Praha 8

Tel.: +420 296 114 040
E-Mail:  Office.prague(at)ecolab.com

Zapsán v obchodním restříku, vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle C, vložce 8962
DIČ: CZ46995935
Zastoupený jednatelem společnosti: Mgr. Liborem Skřičkou

Back to Top