Aseptické prostory

Zkušený výrobce uplatňující zásady správné výrobní praxe (GMP)

Vycházíme vstříc speciálním požadavkům týkajícím se aseptických místností ve farmaceutických provozech a zdravotnických zařízeních, které jsou často velmi odlišné od požadavků na čisté prostory při výrobě elektronických zařízení.  
V této oblasti máme vynikající pověst díky trvalému zavádění inovací, což dokládá řada získaných ocenění. Nabízíme vyspělá technická řešení a rozsáhlé výrobní kapacity.
Naše výrobní provozy ve Walesu, ze kterých pocházejí produkty pro čisté prostory třídy B, C a D, jsou průběžně rozšiřovány a modernizovány tak, aby odpovídaly nejnovějším doporučením souvisejícím se správnou výrobní praxí a aby v nich byly dodržovány nepřísnější výrobní standardy.

Naše rozsáhlá technická podpora zahrnuje specializované zkušební a kontrolní laboratoře, jejichž činnost je založena na zásadách správné výrobní praxe.  Kromě testování a vyhodnocování prováděného v každé fázi výrobního cyklu můžeme našim zákazníkům nabídnou rovněž provádění ověřovacích zkoušek v jejich vlastních provozech.
Zákazníky, kteří používají své vlastní kontrolní a ověřovací postupy, podporujeme prostřednictvím poskytování zevrubných technických informací, včetně údajů získávaných jak při interních tak i při nezávislých externích zkouškách.
V průběhu všech fází postupu specifikace požadavků a ověřování výsledků se zákazníci mohou spolehnout na to, že bude zachována důvěrnost informací a že poskytovaná technická podpora bude mít nejvyšší odbornou úroveň.

Rozsáhlá akreditace

Naše je společnost akreditována podle norem BS EN ISO 9001:2000, BS EN ISO 13485:2003 a Evropské směrnice o zdravotnických prostředcích 93/42/EHS.
Plníme všechny požadavky nových zákonů a předpisů a při výrobě našich biocidních produktů dodržujeme povinnosti vyplývající ze Směrnice o biocidních přípravcích.
Sterilní výrobní objekty podléhají pravidelnému auditu prováděnému předními světovými farmaceutickými společnostmi, které jsou samy držiteli osvědčení o dodržování zásad GMP, jakož i britskou institucí National Health Service a soukromými nemocnicemi.

Back to Top