Výroba čistých chemikálií

Průmysl výroby čistých chemikálií je charakterizován širokou škálou specifických hygienických požadavků, podmíněných použitím řady nejrůznějších surovin, nezbytných pro moderní výrobky. Ecolab nabízí řadu produktů a postupů, které pomohou optimalizovat proces čištění směrem k vyššímu výkonu a nákladové efektivitě. Ecolab si uvědomuje stále se měnící ekonomické problémy tohoto průmyslu. Právě proto jsme vyvinuli propracovaný systém podpory našich zákazníků, kterým pomáháme přejít z čisticích rozpouštědel na vodné čisticí roztoky. Ecolab poskytuje specifická hygienická doporučení pro konkrétní výrobní procesy.

  • Zkušenost s nahrazováním čisticích rozpouštědel ekologicky příznivějšími alternativami
  • Čištění excipientů jako jsou polyakryláty a modifikované uhlohydráty, dále tuků a zahušťovadel, odstraňování pachů
  • Laboratorní testy čištění na vašich konkrétních recepturách, podle nichž navrhneme nejlepší postup
  • Hloubková znalost oboru, nutná pro poskytování optimalizovaných čisticích postupů, auditů CIP a řešení konkrétních problémů
  • Školení v postupech a technikách hygieny
Back to Top