Výroba kosmetiky a toaletních potřeb

Výroba kosmetiky a toaletních potřeb je průmysl se širokou škálou specifických hygienických požadavků, které jsou podmíněny používáním celé řady nejrůznějších surovin, nezbytných pro moderní výrobky. Ecolab nabízí řadu produktů a postupů pro CIP, otevřené povrchy a doplňkové zboží a postupy, které pomohou optimalizovat proces čištění směrem k vyššímu výkonu a nákladové efektivitě. Tyto produkty jsou dále podporovány školením v hygienických postupech pro zaměstnance, audity CIP a diagnostikou, vývojem plánů čištění a řešení konkrétních situací. Výhody pro naše zákazníky:

  • Zkušenost s čistícími postupy nezbytnými v kosmetice a výrobě toaletních potřeb
  • Expertní znalost problematiky čištění extrémně odolných nečistot
  • Laboratorní testy čištění na vašich konkrétních recepturách, podle nichž se navrhne nejlepší postup
  • Školení v postupech a technikách hygieny
  • Zajištění čistoty zařízení v souladu s normami
  • Méně odstávek kvůli čištění
Back to Top