pouring milk into a glass

Mléko

Mezi náročné úkoly, se kterými se mlékárenský průmysl snaží vypořádat mimo jiné zvyšováním hygienických standardů, je rostoucí poptávka po delší době trvanlivosti pasterizovaného mléka. Ecolab se specializuje na podporu mlékárenských producentů prostřednictvím portfolia služeb, zaměřených na účinné procedury čištění a dezinfekce, které mohou významně podpořit vaši konkurenceschopnost. Naši zákazníci mohou využívat následujících výhod:

  • Důsledné a osvědčené programy, které se realizují po celém světě
  • Škálu služeb, které zaručí zajištění požadovaných standardů v jakémkoli výrobním provozu
  • Soubor inovativních konceptů, poskytujících hmatatelnou přidanou hodnotu a výkonnostní výhody
  • Zcela jistě nejširší znalostní základnu v celém odvětví
Back to Top