Zmrzlina

Zmrzlina je rostoucí segment trhu. Vyráběné zboží se stále více diverzifikuje a totéž platí pro výrobní procesy. Správná volba při konfiguraci čistícího programu pro HTST systémy a mrazáky je složitý úkol, který vyžaduje zkušenost.

Ecolab vám nabízí své rozsáhlé zkušenosti, s nimiž vám pomůžeme optimalizovat čisticí program na nejvyšší úrovně procesní hygieny a nákladové efektivnosti. Partnerství s Ecolabem přináší:

  • Důsledné a osvědčené programy, které se realizují po celém světě
  • Škálu služeb, které zaručí zajištění požadovaných standardů v jakémkoli výrobním provozu
  • Soubor inovativních konceptů, poskytujících hmatatelnou přidanou hodnotu a výkonnostní výhody
  • Zcela jistě nejširší znalostní základnu v celém odvětví
Back to Top