Komerční prádelny a poskytovatelé služeb v oblasti pronájmu textilu

Ucelená nabídka produktů, systémů a služeb divize Textile Care společnosti Ecolab splňuje veškeré potřeby provozovatelů komerčních prádelen. Společnost Ecolab si je plně vědoma skutečnosti, že mezi zákazníky existují rozdíly co do velikosti, používaných technologií i požadavků na služby. Proto vytvořila divizi Textile Care, která nabízí chemické produkty a dávkovací systémy pro pronajímatele textilu a průmyslové prádelny, přičemž doplňuje divizi Institutional zajišťující potřeby vlastních prádelen podniků a institucí. K problémům, kterým prádelny čelí, přistupuje společnost Ecolab komplexním způsobem. Její široká a rozmanitá nabídka nemá v tomto průmyslovém odvětví obdobu.  

Zkušení prádelenští specialisté 

Odborní poradci divize Textile Care jsou speciálně vyškoleni a vybaveni pro řešení složitých technických a provozních problémů vyskytujících se v komerčních prádelnách. Znají odolné nečistoty, které komerční prádelny musí zvládat, i vysoce výkonná zařízení, kterými jsou tyto prádelny vybaveny. Znají i složení chemických produktů, které jsou k odstraňování uvedených nečistot potřebné, a dokáží navrhovat řešení přinášející úspory energie a zvyšující efektivitu provozu pracích linek. Především však dokáží rozpoznat rozdíly mezi jednotlivými prádelnami, které se projevují zejména ve vztahu mezi používanými chemikáliemi a strojním vybavením, a odpovídajícím způsobem přizpůsobovat individuální prací programy.

Chcete-li získat další informace, vyberte oblast svého zájmu v pravém horním rohu nebo klikněte zde.

Back to Top