Vinařství

Stejně jako ve všech ostatních odvětvích, i v enologii má hygiena klíčový význam. Výrobci vína po celém světě úzkostlivě dbají na zachování aroma, kvality, své dobré pověsti, a samozřejmě také na zdraví spotřebitele. Stále více se prosazují ekologické výrobní postupy, jimiž se kvalitní značky odlišují od konkurence a které významně ovlivňují spotřebitele při výběru.

Ecolab si je vědom možných negativních vlivů chlóru na víno a proto vyvinul kompletní koncept k zajištění hygieny a kvality ve výrobě vína bez použití chlóru.

Partnerství s Ecolabem zahrnuje na míru šité koncepty pro proces výroby vína od hroznu po skleničku a nabízí řešení pro provozy všech velikostí:

  • Produktová řada bez chlóru
  • Profesionální zařízení pro čištění a dávkování
  • Nástroje pro bezpečnost a validaci
  • Expertní konzultace a služby pro optimální výsledky hygieny
Back to Top