Výrobci originálního zařízení

Výrobci originálního zařízení

Pro potravinářství a výrobu nápojů 

Jako výrobce originálního zařízení jste odpovědni za to, že svým zákazníkům poskytujete nejlepší možná doporučení ohledně účinného čištění a režimů sanitace pro zařízení, které si zakoupili. Optimální a nepřetržitý výkon vašeho zařízení významně závisí na jeho konečném provedení a platných hygienických procedurách. Hygienický design, kompatibilita se sanitačními chemikáliemi a celková možnost čištění zařízení jsou klíčovými faktory, které určují úroveň spokojenosti zákazníka.

Spolupracovat s mezinárodními konzultanty a výrobci zařízení je pro Ecolab klíčovým prvkem v navrhování a implementaci úspěšných programů čištění. Ecolab aktivně spolupracuje s výrobci originálního zařízení po celém světě, poskytuje jim podporu a konzultace s ohledem na kritéria designu a kompatibility hygienických chemikálií a jejich správného použití. Dodáváme automatické dávkovací, distribuční a skladovací komponenty k doplnění zpracujících systémů a můžeme také navrhnout specifické hygienické postupy, které budou vyhovovat určitému typu zařízení. Spolupráce s Ecolabem poskytuje hmatatelné a dlouhodobé výhody jak pro výrobce zařízení, tak pro koncového zákazníka:

  • Interní technologické kapacity a laboratoře pro materiálovou kompatibilitu
  • Celosvětová síť specialistů a servisních středisek
  • Nejlepší výzkumné týmy a zázemí ve svém oboru
  • Důvěrná znalost prostředí podložená 80 lety zkušeností
Back to Top