Zpracování potravin

Zpracování potravin je různorodý sektor, zahrnující od prvovýroby a zpracování masa po složitější a náročné oblasti částečně upravených polotovarů a hotových jídel. Trh potravin má do velké míry lokální charakter a odráží místní chutě a speciality, stejně jako etnickou diverzitu, nové výrobky a otázky trvanlivosti. Vývoj jde velmi rychle dopředu, některé výrobky jsou populární jen krátkodobě, což vede k vysokému počtu nově zaváděných produktů a složitosti výrobních postupů. Nové linky, rychlejší a flexibilnější výrobní metody, efektivnější zásobovací řetězce a stále se zpřísňující legislativa kladou na výrobce velké nároky ve smyslu zajištění kvality. Velká šíře různorodých procesů skrývá potenciální rizika, která vyžadují přísné hygienické normy a regulované procesy. Všichni zpracovatelé potravin mají zákonnou povinnost produkovat jídlo, které je zdraví prospěšné, má požadovanou kvalitu a je bezpečné pro konzumenta. Dobré řízení a kontrola každého provozu jsou tedy zásadními aspekty, zajišťujícími, že všechny faktory bezpečnosti potravin jsou nepřetržitě a účinně realizovány.

Tato úroveň složitosti a rozmanitosti vyžaduje spolehlivého partnera v hygieně – partnera uznávaného a solidního jako je Ecolab. Přijali jsme tuto odpovědnost a neustále vyvíjíme celou řadu programů a služeb pro garanci nejvyšší bezpečnosti potravin, a to po celém světě. Od chvíle, kdy pracovník vstupuje do výrobního závodu přes hygienický žlab, zajišťujeme:

  • plnění vnitřních a zákonných norem bezpečnosti a kvality
  • nastavení procedur k ochraně prostředí a osobní hygieně
  • nástroje řízení všech hygienických zásahů
  • kontinuální úroveň inovace pro plnění měnících se požadavků
Back to Top