Sušené produkty a pekárenská výroba

Udržování optimální úrovně hygieny v prostorách zpracování sušením je skutečně náročné. Uzavřené výrobní cykly a výrobní prostory citlivé na vlhkost často představují překážku pro časté čištění. Čištění je ale nezbytné, protože vlhkost, uvolněná při zpracování může způsobit rozvoj plísní v uzavřených systémech. Proto čištění a dezinfekce zařízení, používaného ke zpracování citlivých ingrediencí vyžaduje použití specializovaných materiálů a technologií namísto tekuté chemie. Kromě toho musejí výrobci sušených a pečených produktů splňovat přísné normy na hygienu a vzhled nádob a přepravek, v nichž se výrobky transportují z výroben do maloobchodu.

Ecolab poskytuje sušárenskému a pekárenskému průmyslu účinná a bezpečná řešení pro čištění. Naše inovativní řešení hygieny výroby přímo navazují na naše koncepty osobní hygieny personálu a tunelového čištění. Naše netekuté (suché) technologie čištění nabízejí individuálně adaptabilní řešení i pro ty nejsložitější situace. Výsledek:

  • Kombinace osvědčených technologií, aplikované chemie a know-how
  • Inovativní suchá čisticí řešení
  • Průmyslová řešení velikostně vyhovující i těm nejmenším pekárnám nebo obchodům
  • Specializované prostředky a čisticí postupy pro horké povrchy
Back to Top