Výroba hotových jídel a potravin

Produkce hotových jídel představuje složité výrobní prostředí, zahrnující automatické i manuální procesy, kde se mísí celá řada ingrediencí nejrůznějšího stupně citlivosti a z různých zdrojů. Tato složitost, časté změny linky a výroba více různých produktů jedním výrobním zařízením představuje významné riziko křížové kontaminace dochucovadly, barvivy, alergeny a mikroorganismy.

Přísná kontrola a dobře zvládnuté postupy jsou klíčové pro zachování zavedené kvality a norem bezpečnosti potravin a jsou nejlepší prevencí křížové kontaminace. Jakékoli porušení těchto standardů může mít dalekosáhlé dopady od zkrácení doby trvanlivosti po nutnost úplně stáhnout produkt z trhu, což může vážně poškodit integritu značky.

Ecolab poskytuje potravinářskému průmyslu individuální programy šité na míru. Od identifikace nedostatků v hygieně, přes produkty a systémy pro osobní hygienu, hygienu otevřených povrchů, péči o povrch potravin a monitoring hygieny po unikátní systém řízení hygieny, který sleduje a zaznamenává veškeré hygienické zásahy v rámci závodu nebo v celé firmě. Ecolab podporuje dodržování norem a nezbytných předpisů. Výhody pro naše zákazníky:

  • Nejširší výběr čisticích a dezinfekčních prostředků na trhu
  • Bezkonkurenční expertní služby
  • Inovativní řešení zaměřená na výkon pro všechny oblasti zpracování potravin
  • Na míru šité režimy řízení a procesů
Back to Top