Zpracování / balení masa a drůbeže

Požadavky spotřebitelů, týkající se kvality a bezpečnosti, stejně jako zvyšující se legislativní nároky, představují pro průmysl, zpracovávající maso, každodenní problémy. Zpracovatelé masa a drůbeže, stejně jako balírenské společnosti, se musejí potýkat s řadou náročných procesů a oblastí, což vyžaduje přísné kontrolní režimy od příjezdu zvířat na jatka po finální balení výrobku. Zajišťovat integritu výrobku je tedy jedním z nejobtížnějších úkolů a hygiena je prvořadým faktorem pro primární i sekundární zpracovatele v nízkém i vysokém režimu intenzity.

Ecolab poskytuje zpracovatelům masa a drůbeže komplexní a efektivní program řízení kvality hygieny. Ecolab realizuje individuální programy, které zahrnují identifikaci nedostatků v hygieně, osobní hygienu a kontrolu vstupů, inovativní vybavení a chemikálie pro hygienu otevřených povrchů, speciální produkty pro péči o povrchy potravin, unikátní systém řízení hygieny, který sleduje a zaznamenává veškeré hygienické zásahy v rámci závodu nebo v celé firmě. Výhody pro naše zákazníky:

  • Nejširší výběr čisticích a dezinfekčních prostředků na trhu
  • Bezkonkurenční expertní služby
  • Inovativní řešení zaměřená na výkon pro všechny oblasti zpracování potravin
  • Na míru šité režimy řízení a procesů
Back to Top