Zpracování ovoce a zeleniny

V průběhu zpracování je zelenina a ovoce rychle podléhající zkáze vystaveno nebezpečí křížové kontaminace nečistotami a patogenními mikroorganismy. Tato rizika vyvolávají zvýšené obavy veřejnosti a prakticky každý výskyt problému je okamžitě medializován. Ochrana čerstvě sklizených plodů ovoce a zeleniny před bakteriální kontaminací má tedy zásadní význam.

V sezónních špičkách je dále nezbytné mít spolehlivé vybavení a tak zajistit nepřetržitý provoz. Vodní kámen nebo koroze zpracujícího zařízení má za následek snížení produktivity a závažné finanční dopady.
 
Ecolab zaměřil svůj výzkum a vývoj na průmysl zpracování ovoce a zeleniny a vyvinul účinná hygienická řešení, která zajišťují spolehlivost a bezpečnost procesů. Tyto programy zahrnují žlabové a namáčecí vodní systémy, monitoring hygieny, kontrolní systémy, stejně jako unikátní systém řízení hygieny, který sleduje a zaznamenává veškeré hygienické zásahy v rámci závodu nebo v celé firmě. Výsledkem může být:

  • Zvýšení bezpečnosti potravin a personálu
  • Ekologicky a biologicky šetrná řešení
  • Prodloužení trvanlivosti a snížení znečištění
  • Snížení spotřeby vody a energií
Back to Top