Registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek

Společnost Ecolab považuje za svoji povinnost poskytování nejúčinnějších a nejefektivnějších technologií a služeb v oblastech úpravy vody, hygieny a úspor energie, tedy řešení, která jejím zákazníkům umožňují chránit to, co je životně důležité: čistou vodu, bezpečnost potravin, dostatečné energetické zdroje a zdravé životní prostředí.

Společnost považuje za svoji povinnost také zajištění, aby její výrobky byly v plné shodě s požadavky všech správních předpisů, včetně nařízení Evropské unie o  registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, které je známo pod označením REACH. 

Náš závazek zahrnuje poskytování pomoci našim zákazníkům tak, aby tito chápali své vlastní povinnosti vyplývající z nařízení REACH, a spolupráci s našimi dodavateli, která má zajistit, aby byla splněna naše očekávání související s dodržování požadavků nařízení REACH.

Více informací o programu REACH lze nalézt zde (v angličtině).

KONTAKTUJTE NÁS

Potřebujete další informace o nařízení REACH?
Kontaktujte nás přímo na adrese:
Reach@ecolab.com 

Back to Top