Vyhledávání bezpečnostních listů

Rádi bychom Vás informovali, že s platností od 1. července 2017 dojde ke změně telefonních čísel naší společnosti pro případ naléhavé situace. Dosavadní telefonní číslo uvedené v našich bezpečnostních listech bude postupně nahrazeno novým telefonním čislem celoevropského střediska pro nouzové případy. Po přechodné období nás v případě vzniku nenadálé situace na území ČR (nehoda, nesprávná manipulace, únik chemikálií, incident během přepravy, nezamýšlená expozice pracovníků chemickými látkámi nebo směsmi aj.) kontaktujte na telefonním čísle +420 228881362.

MSDS Search
The search string is too short. Please enter at least 3 characters.
Search by
Back to Top