Vítejte

Společnost Ecolab je již více než 20 let spolehlivým partnerem v oboru hygieny, sanitace, čištění a úspor energie. Naše pokroková řešení a související služby poskytujeme v mnoha tržních segmentech – od pohostinství po výrobu potravin, od nemocnic po péči o textil.
Zde naleznete segmenty trhu, které společnost Ecolab obsluhuje, a aplikace a řešení, která společnost Ecolab nabízí.

Společnost Ecolab vyvíjí v celém světě nejvyšší úsilí k tomu, aby se svět stal i jejím přičiněním čistším, bezpečnějším a zdravějším místem k životu.

Back to Top