Úspěchy 

Naše vynalézavost stojí denně za řešením problémů našich zákazníků. Zde si můžete přečíst o některých příkladech úspěšných řešení postavených na partnerství se zákazníky, které přispělo ke zlepšení jejich obchodních výsledků a zároveň učinilo svět lepším místem k životu.

Zvládání pandemie COVID-19

Jak společnost Ecolab pomáhá zařízením pro dlouhodobě nemocné a nemocničním zařízením udržovat vše v čistotě.

Ecolab přináší úspory síti hotelů Hilton v Prahe

Příběh partnerství společnosti Ecolab Textile Care s hotely Hilton v hlavním městě České republiky je o snižování spotřeby - vody, energie a nákladů, a to bez snížení úrovně servisu pro naše hosty.