Znovuobjevení způsobu, jakým je voda řízena

Od okamžiku, kdy se voda dostane do zařízení, až do okamžiku, kdy je vrácena zpět do životního prostředí, je důležitou součástí podnikání našich zákazníků. Využíváme odborné znalosti a inovace, abychom jim pomohli hospodařit s vodou - a měřili úspěch po jedné kapce.

VODA JE KLÍČEM K NAŠÍ EXISTENCI.

Ve společnosti Nalco Water zmocňujeme operace po celém světě k ochraně tohoto nejdůležitějšího zdroje. Spolupracujeme se společnostmi v celé řadě průmyslových odvětví a pracujeme bok po boku na vývoji řešení pro jejich specifické potřeby vody a obchodní cíle.;