Podmínky Použitíof

© 2021 Ecolab USA Inc. Všechna práva vyhrazena.
Ecolab USA Inc.
1 Ecolab Place, St. Paul, MN 55102-2233

Obsah webových stránek Ecolabu

Společnost Ecolab USA Inc. spravuje tyto webové stránky pro pohodlí online uživatelů. Informace na adrese www.ecolab.com byly považovány za přesné v době, kdy byly zveřejněny online komunitou. Společnost Ecolab USA Inc. se nezavazuje aktualizovat nebo opravovat jakékoli informace, které se objeví na této webové stránce.

Obsah třetích stran

Některé odkazy na našich webových stránkách přesměrovávají online uživatele na webové stránky třetích stran mimo www.ecolab.com. Společnost Ecolab nemá s webovým obsahem třetích stran nic společného. Odkazy jsou poskytovány online uživatelům pouze pro jejich pohodlí a společnosti Ecolab USA Inc.  Společnost Ecolab USA Inc. Neposkytuje žádná prohlášení ani záruky, výslovné ani předpokládané a nenese žádnou zodpovědnost za využití informací webových stránek třetích stran.

Právo na zobrazování, reprodukci a distribuci

Společnost Ecolab USA Inc. uděluje jakékoli osobě právo zobrazovat, reprodukovat a distribuovat kopie obsahu na adrese www.ecolab.com, které podléhá následujícím podmínkám:

  1. Obsah je určen pouze pro informační účely a nesmí být prodáván ani distribuován za účelem komerčního zisku.
  2. Výše uvedená poznámka o autorských právech se musí objevit na každé kopii publikace nebo jakékoli části této publikace.

Kromě toho, co je uvedeno výše, není v rámci jakéhokoli autorského práva, patentu nebo ochranné známky společnosti Ecolab USA Inc. uděleno žádné jiné straně žádné právo ani licence.