Industries We Serve

Společnost Ecolab poskytuje servis širokému spektru firem v průmyslových odvětví, od výroby potravin, restaurací, hotelů a nemocnic až po papírny, energetické závody, výrobní závody a další podniky ve více než 40 odvětvích ve více než 170 zemích. 

Změna způsobu hospodaření s vodou

Hospodaření s vodou je kritickou součástí podnikání našich zákazníků. Využíváme odborné znalosti a inovace, abychom jim pomohli úsporně hospodařit s vodou - měříme úspěch po kapkách. 

Ve společnosti Nalco Water umožňujeme provozům po celém světě chránit tento nejdůležitější zdroj. Spolupracujeme se společnostmi z nejrůznějších odvětví a ruku v ruce vyvíjíme řešení pro jejich specifické potřeby v oblasti vody.