Vyhledávání bezpečnostních listů

Rádi bychom Vás informovali, že s platností od 1.července 2017 došlo ke změně telefonních čísel společnosti pro případ naléhavé situace. Dosavadní telefonní číslo uvedené na našich bezpečnostních listech je postupně nahrazováno nových telefonním číslem celoevropského střediska pro řešení naléhavých případů.

Přechodně nás v případě vzniku nenadálé situace v rámci ČR (nehoda, nesprávná manipulace, únik chemikálií, incident během přepravy, expozice pracovníků chemickým látkám apod.) kontaktujte na telefonním čísle +420 228 881 362.