Ecolab přináší úspory síti hotelů Hilton v Prahe

Situace 

Hilton spravuje a franšízuje široké portfolio téměř 5 900 nemovitostí s více než 939 000 pokoji ve 114 zemích a teritoriích. Ve své 100leté historii přivítala tři miliardy hostů, včetně oceňovaného hotelu Hilton Prague, který se nachází v historické části centra Prahy 

V roce 2018 společnost Hilton představila své cíle Travel with Purpose 2030 Goals a stala se tak první velkou společností v oblasti pohostinství, která zavedla vědecky podložené cíle snižování emisí uhlíku schválené iniciativou Science Based Targets. V rámci ambiciózních cílů udržitelnosti pro své hotely se společnost Hilton zavázala zdvojnásobit investice do sociálních opatření a snížit svou ekologickou stopu na polovinu prostřednictvím udržitelného pohostinství. 

V rámci plnění těchto závazků a nové koncepce udržitelného cestování a cestovního ruchu společnost Hilton pokračuje ve vyhledávání nových způsobů, jak snížit dopad na životní prostředí s cílem vytvářet ekonomické příležitosti a pomáhat chránit životní prostředí. 

V roce 2013 se prádelna hotelu Hilton Prague, která pere prádlo pro hotely Hilton Prague a Hilton Prague Old Town a několik dalších hotelů, potýkala se špatným dávkovacím zařízením a nedostatečnou správou dat, což ztěžovalo sledování účinnosti systému a hledání příležitostí ke zlepšení. 

S podporou týmu Ecolab Textile Care byl kladen důraz na celkovou optimalizaci nákladů a zlepšení kvality prostřednictvím komplexního přístupu kombinujícího služby a technologie. 

"Od vedení hotelu jsme slyšeli skutečné uznání, mluvili o spokojenosti s Ecolabem obecně, o výsledcích, které dosahujeme, a o výjimečné úrovni služeb, které poskytujeme," řekl Vojtěch Černý, divizní manažer Textile Care v České republice, "Hilton Prague je dnes považován za měřítko v rámci řetězce Hilton." 


"Můžeme jen potvrdit, že výrobky, které se nyní používají, jsou velmi ekologické a šetrné k životnímu prostředí, přičemž kvalita prádla zůstává na velmi dobré úrovni. Zaznamenali jsme také snížení provozních nákladů prádelny." 


Ryan Gauci
Hotel Manager Hilton Prague

Řešení 

Společnost Ecolab spolupracovala se společností Hilton a zcela změnila svůj přístup k procesu praní. Instalací dávkovacích systémů a zavedením digitálních monitorovacích platforem mohla společnost Hilton získat plnou kontrolu nad procesem praní, sledovat všechny požadované kroky a kdykoli během procesu upravovat parametry pro optimalizaci a maximalizaci výsledků. 

Přechodem z procesu o teplotě 90 °C na proces o teplotě 60 °C při zachování účinnosti praní se společnosti Ecolab podařilo během prvních měsíců provozu snížit provozní náklady o 10 %. 

V roce 2017 pak společnost Ecolab úspěšně nasadila novou technologii pro mytí při nízkých teplotách: OxyGuard40. Jak již název napovídá, OxyGuard 40 je založený na teplotě praní 40 °C, který přináší úspory vody a energie pro komerční prádelny. 

Z hlediska udržitelnosti ocenila společnost Hilton také ekoznačku EU pro OxyGuard 40, která je projevem jejího závazku ke snižování dopadu provozu prádelny na životní prostředí. 

"Nejenže pravidelně plníme, co slíbíme, ale snažíme se I o další kroky a přidaou hodnotu, hledáme další výhody a řešení, jako je například OxyGuard 40," vysvětlil Vojtech Černý 

Výsledky 

Od zahájení projektu v roce 2013 až do současnosti společnost Ecolab v průběhu let dále rozvíjela své partnerství s pražským hotelem Hilton a pomáhala snižovat dopady provozu prádelny: 

  • spotřebu vody o 35,8 %  
  • Spotřeba plynu o 23,6 %.  
  • Celkové náklady na provoz o 29,3 %. 

Related Stories

Visitors who viewed this story also viewed

This is a carousel. Use Next and Previous buttons to navigate, or jump to a slide with the slide dots.