Sankce rusko právní

Přijetím výrobků kupující potvrzuje přísné dodržování kontrol vývozu, zpětného vývozu a hospodářských sankcí, jak je uvedeno v níže uvedeném dokumentu PDF: